Ochrana údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují politiku společnosti Autolog týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme, když používáte naši webovou stránku (http://autolog.pro) (dále jen „Služba“). Přístupem nebo používáním Služby vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte k Službě ani ji nepoužívejte.

Změny v těchto zásadách

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli upravit bez jakéhokoli předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady nabývají účinnosti 180 dnů od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup k Službě nebo její používání po tomto čase bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám proto pravidelně kontrolovat tuto stránku.

Informace, které shromažďujeme

Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje: Jméno, Email, Telefon.

Jak používáme vaše informace

Informace, které o vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely: Vytvoření uživatelského účtu, Administrativní informace. Pokud chceme použít vaše údaje na jakýkoli jiný účel, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po získání vašeho souhlasu a potom pouze na účely, ke kterým souhlas udělujete, pokud nám nebude vyžadováno jinak podle zákona.

Uchovávání vašich informací

Vaše osobní údaje budeme uchovávat u nás 90 dní až 2 roky po zrušení účtu uživatelem nebo tak dlouho, jak je budeme potřebovat k naplnění účelů, ke kterým byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Může se stát, že budeme muset uchovávat určité informace na delší dobu, například pro vedení záznamů/hlášení dle platných zákonů nebo z jiných legitimních důvodů, jako je vymáhání právních práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, které vás neidentifikují (přímo nebo nepřímo), mohou být uchovávány na neurčito.

Vaše práva

V závislosti na platném zákoně můžete mít právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání nebo můžete získat kopii svých osobních údajů, omezit nebo namítnout proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů informaci jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost zákonnému orgánu a další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. K uplatnění těchto práv nám můžete napsat na info(@)autolog.pro. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním na požadované účely, možná nebudete mít přístup k službám, pro které byly vaše informace požadovány, nebo je nebudete moci používat.

Cookies

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby týkající se těchto sledovacích technologií, podívejte se na naše Pravidla používání souborů cookie.

Bezpečnost

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme vhodná bezpečnostní opatření, aby bylo zabráněno ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Avšak vzhledem k přirozeným rizikům nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zabezpečit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám přenášíte, a děláte tak na vlastní riziko.

Odkazy na třetí strany a použití vašich informací

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zásady ochrany osobních údajů a další postupy jakýchkoli třetích stran, včetně jakéhokoli třetího subjektu provozujícího jakoukoli webovou stránku nebo službu, která může být přístupná prostřednictvím odkazu na Službu. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran.

Dotazy a stížnosti

Pokud máte jakékoliv otázky nebo pochybnosti týkající se zpracování vašich údajů, které jsou nám k dispozici, můžete se obrátit na nás prostřednictvím info(@)autolog.pro. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.