Ochrana údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Autolog týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme, když používáte naši webovou stránku ( http://autolog.pro ). (dále jen „Služba“). Přístupem nebo používáním Služby vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli upravit bez jakéhokoli předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady vstoupí v platnost 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po této době bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám proto pravidelně kontrolovat tuto stránku.

Informace, které shromažďujeme:

Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

Jak používáme vaše informace:

Informace, které o vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely:

Chceme-li použít vaše údaje pro jakýkoli jiný účel, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po získání vašeho souhlasu a pak pouze pro účely, ke kterým souhlas udělujete, pokud od nás nebude vyžadováno jinak podle zákona.

Uchovávání vašich informací:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat u nás 90 dní až 2 roky po zrušení účtu uživatelem nebo tak dlouho, jak je budeme potřebovat ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Může se stát, že budeme muset uchovávat určité informace na delší období, jako je například vedení záznamů/hlášení v souladu s platnými zákony nebo z jiných legitimních důvodů, jako je prosazování zákonných práv, předcházení podvodům atp. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, ze kterých vás ani jeden neidentifikuje (přímo nebo nepřímo), mohou být uloženy na dobu neurčitou.

Vaše práva:

V závislosti na platném zákoně můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání nebo můžete získat kopii svých osobních údajů, omezit nebo namítat proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost zákonnému orgánu a další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na info(@)autolog.pro. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše informace požadovány, nebo je nebudete moci používat.

Cookies.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby v souvislosti s těmito technologiemi sledování, podívejte se na naše Zásady používání souborů cookie.

Bezpečnost:

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Avšak vzhledem k přirozeným rizikům nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám přenášíte, a děláte tak na vlastní riziko.

Odkazy na třetí strany a použití vašich informací:

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a jinými postupy jakýchkoli třetích stran, včetně jakékoli třetí strany provozující jakoukoli webovou stránku nebo službu, která může být přístupná prostřednictvím odkazu na Službu. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Dotazy a stížnosti:

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracovávání Vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na nás prostřednictvím info(@)autolog.pro. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.