Auto servis

Pre auto servis s viacerými zamestnancami je naša platforma ideálnym riešením. Umožňuje vám efektívne riadiť všetky aspekty vašej činnosti, od sledovania zakázok až po vytváranie a sledovanie faktúr. Naša platforma je navrhnutá tak, aby bola prístupná pre všetkých zamestnancov, či už sú to mechanici alebo ekonomickí pracovníci.

Všetky funkcie Malej garáže

Ako servis, máte prístup ku všetkým funkcionalitám, ktoré má Mala garáž. To zahŕňa sledovanie zákaziek, pridávanie áut, vytváranie zákaziek a cenových ponúk a schvaľovanie zákaziek.

Manažment tímu

V tejto sekcii môžete spravovať všetkých svojich zamestnancov, pridávať nových členov do tímu alebo odstraňovať existujúcich. Okrem toho môžete prispôsobiť prístupové práva pre jednotlivých zamestnancov v sekcii "Užívatelia", čím určíte, ktoré časti systému sú pre nich dostupné. Týmto zabezpečíte efektívnosť a bezpečnosť práce v rámci vášho tímu.

Práca s rôznymi úrovňami prístupu

Váš systém umožňuje prideliť rôzne prístupy medzi zamestnancami. Mechanici môžu pridávať autá a zapisovať vykony, ekonomickí pracovníci spracovávajú faktúry a manažéri majú prehľad o všetkých operáciách. Týmto zabezpečíte efektivitu a bezpečnosť vo vašom servise.

Rýchly report

Naša platforma vám poskytuje prehľad o aktuálnom stave vašej činnosti. V "Rýchly prehľad" nájdete informácie o servisných úkonoch, cenách dielov a celkovom obrate. Sekcia reportov vám umožňuje sledovať stav zákaziek za posledných 30 dní, spôsob platby a zrušené zákazky, čo vám pomáha lepšie rozumieť vašim operáciám.